UBL BEARING PRICE LIST

NOVEMBER 02, 2022

 

UBL BEARING PRICE LIST
Rolling Mills619/530MB.C3$90.85
Rolling Mills22312EK$171.90
Rolling Mills510033$71.40
Rolling Mills802047$186.02
FAG540386$33.18
FAG528518$80.21
Rolling Mills24130B.M$4.52
Rolling Mills577249$109.05
Rolling Mills22326EK$99.61
FAG547659$86.08
Rolling Mills568410$105.36
Rolling Mills572660$199.08
Rolling Mills24160B.541538$22.76
Rolling Mills22309EK$83.82
FAG515194A$117.58
Rolling Mills802159$137.58
Rolling Mills517113$17.25
FAG572176$190.11
Rolling Mills575744$180.52
Rolling MillsNNU4972S.M.C3$76.67
Rolling Mills801948$46.58
FAG523399$183.81
FAG503742$118.65
Rolling Mills802081.H122AE$8.46
Rolling Mills578395$174.67
Rolling Mills802120$170.98
Rolling Mills16205.014$1.53
Rolling Mills22213E$100.38
Rolling Mills22205E$181.62
FAG566883$82.80
Rolling Mills24172AK30.801462$196.53
Rolling Mills802102M$77.38
Rolling Mills575387$200.91
Rolling Mills24136BS.52381 7$131.90
Rolling Mills36215$118.99
Rolling Mills24160AK30.526655$73.78
FAG517687A$21.90
Rolling Mills16206.104$186.02
FAG508726$163.95
Rolling Mills61952M.C3$35.48
Rolling Mills802029$7.32
Rolling Mills24148B.517299$180.80
Rolling Mills802006.H122BA$163.48
FAG545628$100.54
Rolling Mills574469$52.19
FAG543447$120.90
FAG530488$54.47
FAG505466$56.17
Rolling Mills577417$129.75
Rolling Mills802022.H122AA$130.50
FAG6080MB.C3$34.56
Rolling Mills22215EK$17.68
Rolling MillsSNV150$14.83
FAG505356$151.90
Rolling Mills578545$176.18
Rolling Mills56217$185.49
FAG61938.C3$95.52
Rolling Mills22224E$35.62
Rolling Mills24026S.M$183.56
Rolling Mills575037$189.69
Rolling MillsNNU4921S.M.P53$107.41
Rolling Mills801911$91.72
Rolling Mills61988MB.C3$9.69
Rolling Mills76203 2RSR$156.08
FAG580512$17.66
FAG512764$192.39
Rolling Mills11308E$97.12
Rolling Mills527795$143.77
Rolling Mills572123$110.09
Rolling Mills24130BS.523822$150.64
Rolling Mills800903$33.99
Rolling Mills802009$122.86
Rolling Mills16203$68.30
Rolling Mills579097$167.11
Rolling Mills23026E.M$49.90
Rolling MillsNNU4924S.M.P53$198.84
Rolling Mills22314E$82.75
Rolling Mills24128S.M$193.91
Rolling MillsNNU49/500S.M.C3$44.40
Rolling Mills577255$96.34
Rolling Mills576306$197.44
Rolling Mills579745$131.96
Rolling MillsSNV130$143.65
Rolling Mills802079$191.42
FAGNNU4921S.M.P53$1.05
FAG511 605$97.68
Rolling Mills16206$145.01
Rolling MillsSNV230$64.34
Rolling Mills802056$191.43
FAG61948M.C3$162.39
Rolling Mills22211E$91.99
FAGNNU4988S.M.C3$11.36
Rolling Mills801941$191.46
Rolling Mills16206.102$148.55
Rolling Mills802059.H122AB$98.66
Rolling Mills575633$83.33
Rolling Mills22213E$7.28
FAG565463$20.57
Rolling Mills532301$154.40
Rolling Mills509059A$161.27
Rolling Mills800117$152.70
Rolling Mills16203.011$99.16
Rolling Mills802054M.H122AB$22.17
FAG572891$87.49
Rolling Mills36213$103.71
Rolling Mills802066$100.26
Rolling Mills56215.215$91.44
Rolling Mills576360$175.54
FAG507333$83.12
Rolling Mills576008$162.56
Rolling MillsNNU4934S.M.P53$154.58
Rolling MillsSNV260$60.93
FAG521910$57.45
Rolling Mills24156B.531079$101.56
FAG517678$127.96
Rolling Mills23132EAS.M$149.89
FAG527634$29.38
Rolling Mills22214E$144.28
Rolling Mills547584$155.91
Rolling Mills802030.H122AA$10.65
Rolling Mills802042$98.33
Rolling Mills22210EK$193.63
Rolling Mills16203/12$11.58
FAG800494$28.97
Rolling Mills533179A$28.29
FAG527048$36.77
FAG52251 8A$125.17
Rolling MillsNNU4920S.M.P53$54.70
Rolling Mills800579$20.37
Rolling Mills802031M$21.43
Rolling Mills512497C .$9.32
Rolling Mills802130$21.83
Rolling Mills6032M.C3$147.47
FAG531839$92.61
Rolling Mills24128ASK30.527487$85.71
FAG524289B$142.23
FAG6096MB.C3$105.45
FAG545768$19.80
Rolling Mills802103M$37.27
Rolling Mills577801$75.28
Rolling Mills573917$77.81
Rolling Mills24024S.M.$159.83
Rolling Mills16210.113$79.43
Rolling Mills504083$173.95
FAG517737$166.37
FAG532843$171.02
Rolling Mills517499A$120.97
Rolling MillsNNU4926S.M.P53$119.89
FAG61956M.C3$200.76
Rolling Mills22220E$152.24
Rolling Mills6026.C3$46.06
Rolling Mills527502B$62.40
FAG6036M.C3$183.47
Rolling Mills573326$154.41
FAG527021$29.09
Rolling Mills566013$169.40
Rolling Mills802105$114.98
Rolling Mills22310ASK.578623$104.92
Rolling Mills22216E$36.40
Rolling Mills36208.109$177.19
FAG538522$73.63
Rolling Mills801984$70.23
Rolling Mills22316E.T41A$138.92
FAG526169$4.32
FAG60/530MB.C3$187.12
Rolling Mills532479$169.25
Rolling Mills578242$96.46
FAG514445B$136.43
Rolling Mills802117$144.57
Rolling Mills6056M.C3$148.62
Rolling Mills801949$109.84
FAG54181 2$128.54
FAG60/850MB.C3$170.74
FAG508370$106.52
Rolling Mills802121M.H122AA$143.64
Rolling Mills22215E$118.95
FAG61940.C3$173.45
Rolling Mills24144AK30.514842$132.15
FAG533258$103.47
FAG549864$136.64
FAG528717$8.92
Rolling Mills22216EK$174.84
Rolling MillsNNU4980S.M.C3$165.62
Rolling Mills6030.C3$105.50
Rolling Mills539232$23.12
Rolling Mills801951$167.38
Rolling Mills802087M$6.76
Rolling Mills517329A$32.56
Rolling Mills22211E$64.19
Rolling Mills802030$106.48
Rolling Mills24136BS.523817$69.38
FAG6064MB.C3$59.08
FAGNNU49/850S.M.C3$179.04
Rolling Mills22330E.T41A$48.68
FAG517675$24.10
Rolling Mills529220$64.74
Rolling MillsSNV125$100.77
FAG517681$99.77
Rolling Mills24164AK30.523187$186.86
Rolling Mills22309E$189.40
Rolling Mills24040BS.M$80.42
Rolling MillsSNV190$5.74
Rolling Mills23022EAS.M$45.85
Rolling Mills802068$19.07
Rolling Mills24022S.M$158.91
Rolling Mills22318E.T41A$166.33
Rolling Mills508732A$133.44
Rolling Mills22316EK$32.28
FAG517682$99.94
Rolling Mills543655$188.48
FAG524239A$11.61
Rolling Mills802062M$14.68
Rolling Mills802075M.H122AA$140.48
FAG507336$75.80
Rolling Mills527502C$173.91
Rolling Mills61968MB.C3$107.43
Rolling Mills526199$22.94
Rolling Mills56208$18.58
FAG500861$173.49
Rolling Mills802108.H122AG$133.04
FAG619/500MB.C3$95.64
Rolling Mills61972MB.C3$165.22
Rolling Mills524088$32.04
Rolling Mills574324$134.70
Rolling Mills533653M$163.05
Rolling Mills22206EK$48.09
Rolling MillsNNU49/750S.M.C3$71.09
Rolling Mills573320$10.06
Rolling Mills578619$48.72
Rolling Mills575213$66.32
Rolling Mills572176$181.01
Rolling Mills22311E.T41A$76.42
Rolling Mills24134ASK30.527489$160.47
Rolling Mills548963$110.48
Rolling Mills24184AK30.525933$193.12
Rolling Mills581097$154.27
Rolling Mills22214EK$120.07
FAG517436$89.24
Rolling Mills578717$145.21
Rolling Mills22312EK$38.38
Rolling Mills619/600MB.C3$75.64
Rolling Mills2231 1EK.T41A$184.44
Rolling Mills23218ASK.801 440$113.77
Rolling Mills36218$119.69
Rolling Mills22313E$132.71
FAG500857A$85.69
Rolling Mills581099$117.15
Rolling Mills802086.H122AA$191.52
Rolling Mills507448$199.38
Rolling Mills802054M.H122AP$173.33
FAG518780$138.88
Rolling Mills61980MB.C3$12.40
Rolling Mills22314E.T41A$32.49
Rolling Mills5067 43A$36.98
Rolling Mills574281$9.45
Rolling Mills22310E.T41A$114.95
Rolling Mills802155$99.67
Rolling Mills573416$76.64
Rolling Mills56206.104$21.28
Rolling MillsNNU49/600S.M.C3$39.13
Rolling Mills802023$23.04
Rolling Mills56207.104$176.09
Rolling Mills579673$189.97
FAGNNU4980S.M.C3$179.67
Rolling MillsNNU4932S.M.P53$194.22
Rolling Mills22313E.T41A$25.20
Rolling Mills802057M$161.32
Rolling Mills503288$115.22
Rolling Mills16205.1$24.44
Rolling Mills577346$113.65
Rolling Mills801317$42.87
Rolling Mills6060MB.C3$194.83
Rolling Mills16203.009$135.20
Rolling Mills576497$149.97
FAG513769A$198.07
FAG524678A$101.48
Rolling Mills6021.C3$166.40
Rolling Mills22213E$6.27
Rolling Mills800695$62.28
Rolling MillsNNU4928S.M.P53$73.79
Rolling Mills563648$53.31
Rolling MillsNNU4960S.M.P53$60.43
Rolling MillsNNU49/710S.M.C3$47.42
Rolling Mills22216E$11.49
Rolling Mills60/850MB.C3$74.27
Rolling Mills512497D$53.05
FAG533522$8.23
Rolling MillsNNU4992S.M.C3$122.08
Rolling Mills802032M$53.87
Rolling Mills22310E.T41A$140.07
Rolling Mills802018.H122AA$199.51
Rolling Mills6068MB.C3$24.90
FAG6028.C3.$31.91
Rolling Mills566148$160.94
Rolling Mills573446$21.58
Rolling Mills36212.206$131.08
Rolling Mills22215EK$36.06
Rolling Mills23218EAS.M$147.70
Rolling Mills24028S.M$170.52
Rolling Mills543535$26.66
Rolling Mills36214.211$196.30
Rolling Mills576107$153.68
FAG545636$141.63
Rolling Mills544992$85.03
Rolling Mills573588$24.92
FAG525438$193.50
Rolling Mills22232EK$183.13
Rolling Mills576448$136.81
Rolling Mills22320E$113.34
Rolling MillsSNV062$169.79
Rolling Mills56207$151.05
Rolling Mills76211.2RSR$171.14
Rolling Mills573745$9.79
Rolling MillsSNV270$147.26
Rolling Mills802012M$131.17
Rolling Mills24038BS.523792$165.46
Rolling Mills56212.207$46.45
Rolling Mills76212.2RSR$1.07
Rolling Mills802037.H122BB$24.63
Rolling Mills802078$66.43
Rolling Mills801476$83.86
Rolling Mills578620$154.14
FAG505470$37.74
Rolling Mills22230E.$115.81
FAG513770$181.25
Rolling Mills61996MB.C3$185.60
Rolling Mills36209.112$92.81
FAG529054$138.19
Rolling Mills802143.H122AG$87.62
FAGNNU4956S.M.P53$126.69
Rolling Mills802119$187.43
Rolling Mills579534$142.12
Rolling Mills56205.1$36.65
Rolling Mills6048M.C3$185.00
Rolling Mills801674$43.23
Rolling Mills531065$75.42
Rolling Mills580635$124.89
Rolling Mills22310E$22.21
FAG619/560MB.C3$117.72
Rolling Mills22208EK$125.32
Rolling Mills22222E.M$58.82
FAGNNU4992S.M.C3$123.16
Rolling Mills6072MB.C3$174.27
Rolling MillsNNU49/850S.M.C3$118.40
Rolling Mills22316E.T41A$94.64
FAG579741$88.86
Rolling Mills36209.111$35.59
Rolling Mills802114.H122AA$149.48
FAG61972MB.C3$23.81
Rolling Mills802109M$196.27
FAG579713$14.15
Rolling Mills803981$172.72
Rolling Mills22219EK$24.69
Rolling Mills567621$11.45
Rolling Mills36216$134.42
Rolling MillsNNU49/560S.M.C3$195.73
Rolling Mills802055M$191.11
Rolling Mills574960$38.49
Rolling Mills579990$118.37
Rolling Mills56208.108$119.36
Rolling Mills580512$54.84
Rolling Mills580871$110.76
Rolling Mills36217.304$34.83
FAG507508$58.26
Rolling Mills22236E$29.93
FAG532504$137.95
Rolling Mills802005$133.00
Rolling MillsNNU4940S.M.P53$15.28
Rolling Mills16212$35.92
Rolling Mills802009.H122AA$59.57
Rolling Mills56218.308$7.52
FAG524238A$142.58
Rolling Mills12214E$48.73
Rolling Mills802043.H122AG$139.12
Rolling Mills575032$51.02
Rolling Mills6036M.C3$83.78
Rolling Mills22308EK$127.50
Rolling Mills6052M.C3$159.08
Rolling Mills545936$74.03
FAG530908$71.09
Rolling Mills534370A$62.00
Rolling Mills36205.015$191.16
Rolling Mills24034BS.M$127.79
Rolling Mills22315E.T41A$29.75
Rolling Mills579576$137.26
Rolling Mills802112$109.09
Rolling Mills802012$46.46
Rolling MillsNNU4938S.M.P53$103.14
Rolling Mills36210.113$144.21
Rolling Mills16212.206.$161.25
FAGNNU4940S.M.P53$37.09
Rolling Mills56214.211$183.76
FAG6088MB.C3$107.10
Rolling Mills575342$26.47
Rolling Mills36205.014$54.86
Rolling Mills567620$58.10
Rolling Mills573688$81.09
Rolling Mills56211.2$180.52
Rolling Mills536629$18.12
Rolling Mills56214.212$114.50
Rolling Mills36215.215$163.66
Rolling Mills523247B$172.24
Rolling Mills24060B.531119.$22.39
FAG6022.C3$106.73
Rolling MillsNNU49/670S.M.C3$72.93
Rolling MillsSNV052$180.08
FAGNNU4936S.M.P53$118.51
FAG502894A$41.22
Rolling Mills802011.H122AE$14.65
Rolling Mills543242V$152.69
Rolling Mills574324$76.90
Rolling Mills510036$97.89
Rolling Mills22210E$191.36
Rolling Mills529055$180.57
Rolling Mills802107$101.35
Rolling Mills521799A$127.81
Rolling Mills22313EK.T41A$56.22
Rolling MillsSNV085$112.56
FAG517685$17.03
Rolling Mills24148B.541021$79.32
Rolling Mills60/560MB.C3$137.51
Rolling Mills22308EK$85.31
Rolling Mills22319E$10.26
Rolling Mills23218ASK.801440$91.09
FAG510350.C4.N12BA$45.77
Rolling Mills24152B.530662$142.74
FAG543736$22.44
FAG502284$177.53
Rolling Mills22216EK$192.31
Rolling Mills16208$166.36
Rolling Mills802095M$119.76
Rolling Mills803312$117.71
Rolling Mills22309E$200.23
Rolling Mills575940$56.34
Rolling Mills575042$5.89
Rolling Mills16210.114$177.36
FAG803431$131.11
Rolling Mills56215.214$48.45
Rolling Mills802070AM$143.04
Rolling Mills802048M$134.79
Rolling MillsSNV090$48.38
Rolling Mills801083$34.19
Rolling Mills802122$166.45
Rolling Mills56214$11.60
Rolling Mills802052$49.57
Rolling Mills22226E$180.41
Rolling Mills524340$159.44
FAG567623$170.01
Rolling Mills578367A$119.37
Rolling Mills802014.H122AA$12.05
Rolling Mills580692$74.00
Rolling Mills536164$184.85
Rolling Mills22217E$178.30
FAG544794$55.15
Rolling Mills36215.213$95.60
Rolling MillsSNV120$76.91
Rolling Mills517979$86.77
FAG567014$119.47
Rolling Mills566306$174.79
FAG507509$60.74
FAGNNU49/71 0S.M.C3$10.80
Rolling MillsSNV250$78.01
Rolling Mills22312E.T41A$7.00
FAG578278$30.54
FAG541646$188.99
FAG60/800MB.C3$18.49
Rolling Mills22328EK.T41A$152.86
Rolling Mills22314EK$82.54
Rolling Mills802121M$197.97
Rolling Mills60/530MB.C3$42.69
Rolling Mills506872$39.91
Rolling Mills573959$143.96
Rolling Mills2206E$21.68
Rolling Mills802051.H122AA$170.86
Rolling Mills522978$187.14
Rolling Mills526198$100.68
Rolling Mills24126B.M$192.86
Rolling Mills56207.106$107.27
Rolling Mills510776A$91.24
Rolling Mills801326$198.46
Rolling MillsNNU49/530S.M.C3$31.02
Rolling Mills802007.H122AG$141.88
Rolling Mills802115$21.39
FAG513654A$108.50
Rolling Mills6080MB.C3$47.14
Rolling Mills24044B.572037$77.46
Rolling Mills577804$127.39
Rolling Mills56210$18.92
Rolling Mills22308E$119.85
Rolling Mills802093$40.75
Rolling Mills802028$42.54
Rolling Mills619/560MB.C3$50.12
Rolling Mills22209EK$6.52
Rolling Mills577692$29.36
Rolling Mills22328E$52.57
Rolling Mills540157$124.15
Rolling Mills22322EK.T41A$54.52
Rolling Mills22214EK$139.52
FAG6024.C3$87.59
Rolling Mills530739$66.86
Rolling Mills22311E.T41A$115.04
Rolling Mills56216.302$120.76
Rolling Mills525469$157.06
FAG541647$42.86
Rolling Mills36207.104$58.16
Rolling Mills575106$91.09
Rolling Mills61960M.C3$82.64
FAGNNU49/530S.M.C3$152.32
FAG619/530MB.C3$9.97
Rolling Mills76208.2RSR$96.22
Rolling MillsNNU4956S.M.P53$2.55
Rolling Mills803722$196.15
Rolling Mills22205EK$35.42
FAG517795$178.88
Rolling Mills36207$46.20
Rolling Mills56217.304$171.95
Rolling Mills22232E$179.80
Rolling Mills24136ASK30.525605$130.30
Rolling Mills22311EK$131.12
FAG619/670MB.C3$42.28
Rolling Mills6040M.C3$19.56
FAG6060MB.C3$118.07
Rolling MillsNNU4988S.M.C3$125.35
FAG533023$107.12
FAG6072MB.C3$14.34
Rolling Mills575633$112.23
Rolling Mills801496$81.70
FAG61944M.C3$116.00
FAG513342.N12BA$181.71
FAG527181$72.44
Rolling Mills802085.H122AC$192.07
Rolling Mills572139$66.22
Rolling Mills802017$53.96
Rolling Mills802034$154.50
Rolling Mills24130ASK30.514243$30.65
FAG60/710MB.C3$164.98
FAG567729$105.37
Rolling Mills36216.302$56.69
Rolling Mills581098$2.76
Rolling MillsSNV100$122.90
Rolling Mills56209.111$196.29
Rolling Mills22206EK$32.18
Rolling Mills506871$107.48
Rolling Mills22308E.T41A$152.14
FAG619/630MB.C3$109.78
FAG61936.C3$162.66
Rolling Mills573271$21.70
FAG533022$31.84
Rolling Mills512497C$94.50
Rolling Mills573103$120.48
Rolling Mills575848$117.14
Rolling Mills22310EK$25.24
FAG580510$9.25
Rolling Mills508658A$132.75
Rolling Mills22311EK$193.75
Rolling Mills56213.208$58.88
FAG522007$73.44
Rolling Mills22316E$137.13
Rolling Mills22314E$160.21
Rolling Mills22208E$61.17
Rolling Mills76204. 2RSR$199.77
Rolling Mills36211.203$65.15
Rolling Mills22322EK$157.24
Rolling Mills6024.C3$147.76
Rolling Mills576368$145.05
Rolling Mills36211.202$196.19
Rolling Mills576367$97.49
FAG538977$156.94
Rolling Mills513166A$49.89
FAGNNU49/670S.M.C3$165.75
FAG508368$78.40
Rolling Mills22330EK.T41A$44.11
Rolling Mills537778$92.49
FAGNNU4934S.M.P53$183.67
FAG512580$26.63
FAG547660$156.85
FAGNNU4920S.M.P53$30.84
FAG525837A$188.78
Rolling Mills22206E$163.97
Rolling Mills36205.1$150.35
Rolling MillsSNV215$167.76
Rolling Mills56205.014$144.62
FAG61992MB.C3$33.64
Rolling Mills22324E.T41A.$97.82
Rolling Mills6092MB.C3$176.46
FAGNNU4964S.M.P53$8.03
Rolling Mills573415$24.12
FAG61976MB.C3$59.07
Rolling Mills534196$36.00
Rolling Mills619/800MB.C3$130.94
Rolling Mills619/750MB.C3$83.43
Rolling Mills16211$147.71
Rolling Mills22313EK$79.42
Rolling Mills22315EK.T41A$72.17
Rolling Mills22315EK$7.34
Rolling Mills56212.206$5.61
FAG543975$118.33
Rolling Mills56208.109$199.34
FAG801083$114.54
Rolling Mills524192$199.69
FAG561270$198.45
Rolling Mills503739$104.75
Rolling Mills802016.H122AA$126.36
Rolling Mills16209.112$150.36
FAG507518$119.41
Rolling Mills521823$96.20
Rolling Mills801076$49.67
FAG60/600MB.C3$30.51
FAG518846$6.62
Rolling Mills564247$110.41
Rolling MillsSNV320$37.96

 

Universal Business Language Version 2.3 - OASIS Open

Jun 15, 2021 — https://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.3/UBL-2.3.xml (Authoritative) ... urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Catalogue-2.

Ubl Bearing in Jaipur, Rajasthan, India - Tradeindia

Registered in 2010 , UBL Bearing has made a name for itself in the list of top suppliers of in India. The supplier company is located in Jaipur, ...

Industrial Products Price List

Four-Row Cylindrical Roller Bearings . 39 ... Please refer to our Automotive Aftermarket Price list. ... Ball Bearings. PRODUCT DESCRIPTION. MRP. 6019-ZZC3.

Specialty Fasteners Archives - Page 8 of 8 - Budget Marine

Ball Bearing, 15x35x11mm Single Radial 2Rubber Seal. UBL/15-35-11. List Price:*: Special Order. Onhand: Yes. List Price:*: Special Order. Onhand:.

Universal Ball-Lok (UBL) Chuck - Forkardt

Over time the base jaws will develop lift. The UBL chucks utilize a spherical ball and bearing design which reduces wear, thus extending the life of the chuck.

UBL Bearings- -India | Facebook

Leading worldwide bearing supplier. ... UBL Bearings- -India's Photos ... May be an image of text that says 'PRICE LIST W.E.F. 01-05-.

Catalogue - Ubl Bearing in Transport Nagar, Jaipur - Justdial

Ubl Bearing Catalogue listing range of products and services offered by Ubl Bearing in Transport Nagar, Jaipur. Get Best Price, Address, Contact Number, ...

Ubl Bearing, Jaipur - of Deep Groove Ball ... - Dial4Trade

Taper Roller Bearing Tapered roller bearings are produced by SKF in many designs and sizes to match their many uses Tapered Read More. Get Latest Price.

Ball Bearings

BALL BEARINGS. BALL Bearings. Sizes, Rate (in Rs.) 6200CN, 60.00. 6200 ZCN, 61.00. 6200 ZZCN, 64.00. 6200 RSCN, 61.00. 6200 2RSCN, 64.00. 6201CN, 64.00.